بهداشت دهان و دندان

بهترین دانشگاه های سنگاپور برای تحصیل

معرفی بهترین دانشگاه های کشور سنگاپورکشور سنگاپور از لحاظ جغرافیایی دارای مساحت کمی است. اما در همین مساحت کم توانسته در قلمرو آموزش عالی و تحقیقات جزء بهترین های در جهان قرار بگیرد. این کشور این روزها میزبان برگزاری نشست های علمی معتبری در سطح جهان...

15 مهر 1398

گردشگری ایران، قربانی نادانی عده ای!

چندی پیش یک گردشگر آلمانی که با دوچرخه به ایران سفر نموده بود در مازندران مورد ضرب وشتم قرار می گیرد، شاید این موضوع برای صنعت گردشگری ایران گران تمام گردد.

1 مهر 1398