تور ارزان آلمان: مورد تایید وزارت علوم در آلمان سپتامبر 2021 تماس با ما لینک ها مهم خبرنگاران

به گزارش 10 از 10، دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم درآلمان برای آغاز در سپتامبر 2021

تور ارزان آلمان: مورد تایید وزارت علوم در آلمان سپتامبر 2021 تماس با ما لینک ها مهم خبرنگاران

با تور ارزان آلمان از دیدنی ترین کشور اروپایی بازدید کنید و از شهرهای برلین، هانوفرو، فرانکفورت و مونیخ آلمان دیدن کنید.

جدیدترین فهرست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درآلمان مطابق جدول زیر منتشر شد. در این فهرست سه گروه ممتاز، خوب و میانه وجود دارد. که در گروه الف 52 دانشگاه ، ب 30 و ج 141 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت نمایند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه الف و ب هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه ج قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های ممتاز و خوب شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود

جدیدترین فهرست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درآلمان مطابق جدول زیر منتشر شد. در این فهرست سه گروه ممتاز، خوب و میانه وجود دارد. که در گروه الف 52 دانشگاه ، ب 30 و ج 141 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت نمایند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه الف و ب هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه ج قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های ممتاز و خوب شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود

آلمان

(گروه الف(ممتاز

1. Charite- Universitatsmedizin Berlin صرفا در رشته های مرتبط با وزارت علوم

2. Eberhard Karls Universität Tübingen

3. Freie Universität Berlin

4. Humboldt-Universität zu Berlin

5. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

6. Julius-Maximilians- Universität Würzburg

7. Justus-Liebig-Universität Giessen

8. KIT- Karlsruher Institut für Technologie (Universität Karlsruhe نام قدیم)

9. Leibniz Universität Hannover

10. Ludwig-Maximilians-Universität München

11. Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg

12. Philipps-Universität Marburg

13. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

14. Ruhr-Universität Bochum

15. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

16. Technische Universität Berlin

17. Technische Universität Darmstadt

18. Technische Universität Dresden

19. Technische Universität München

20. Technische Universität Braunschweig

21. Universität Bayreuth

22. Universität Bonn

23. Universität Bremen

24. Universität des Saarlandes

25. Universität Duisburg-Essen

26. Universität Erlangen-Nürnberg

27. Universität Freiburg

28. Universität Göttingen

29. Universität Hamburg

30. Universität Hohenheim

31. Universität Jena

32. Universität Konstanz

33. Universität Leipzig

34. Johannes Gutenberg-Universität Mainz

35. Universität Mannheim

36. Universität Münster

37. Universität Stuttgart

38. Universität Ulm

39. Universität zu Kiel

40. Universität zu Köln

دانشگاه ها ومدارس عالی هنری آلمان (صرفاً در رشته های هنری)

41. Akademie der Bildenden Künste München

42. Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

43. Bauhaus-Universität Weimar

44. Folkwang Universität der Künste

45. Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

46. Hochschule für Künste Bremen

47. Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

48. Kunstakademie Düsseldorf

49. Kunsthochschule Mainz

50. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

51. Staatliche Kunstschule für Textilindustrie Plauen

52. Universitat der Kunste Berlin

گروه ب (خوب)

1. Bergische Universität Wuppertal

2. Heinrich Heine Universität Düsseldorf

3. Otto von Guericke Universität Magdeburg

4. Technische Universität Chemnitz

5. Technische Universität Dortmund

6. Technische Universität Hamburg (Technische Universität Hamburg-Harburg(نام قدیم

7. Technische Universität Ilmenau

8. Technische Universität Bergakademie Freiberg

9. Technische Universität Kaiserslautern

10. Universität Greifswald

11. Universität Paderborn

12. Universität Passau

13. Universität Potsdam

14. Universität Rostock

15. Universität Siegen

16. Universität Regensburg

17. Universität Bielefeld

18. WHU - Otto Beisheim School of Management صرفا در رشته های حسابداری و اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی

دانشگاه ها و مدارس عالی هنری (صرفاً در رشته های هنری)

19. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

20. Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

21. Hochschule für bildende Künste Hamburg

22. Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

23. Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig

24. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

25. Kunsthochschule für Medien Köln

26. Kunsthochschule Kassel

27. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Freiburg

28. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

29. Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

30. Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

گروه ج (میانه)

1. Beuth Hochschule für Technik Berlin

2. Brandenburg Technische Universität Cottbus-Senftenberg

3. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

4. Ernst-Abbe-Hochschule Jena - University of Applied Sciences

5. Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

6. Europa-Universität Flensburg

7. Fachhochschule Aachen

8. Fachhochschule Bielefeld

9. Fachhochschule Bingen

10. Fachhochschule Brandenburg

11. Fachhochschule Dortmund

12. Fachhochschule Erfurt

13. Fachhochschule Flensburg

14. Fachhochschule Kiel

15. Fachhochschule Lübeck

16. Fachhochschule Münster

17. Fachhochschule Potsdam

18. Fachhochschule Schmalkalden

19. Fachhochschule Stralsund

20. Fachhochschule Südwestfalen

21. Fachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik

22. Frankfurt University of Applied Sciences

23. HafenCity Universität Hamburg

24. Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft

25. Hochschule Albstadt-Sigmaringen

26. Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences

27. Hochschule Biberach - Hochschule für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie

28. Hochschule Bochum - University of Applied Sciences

29. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences

30. Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

31. Hochschule Bremen

32. Hochschule Bremerhaven

33. Hochschule Darmstadt

34. Hochschule der Medien Stuttgart

35. Hochschule Düsseldorf

36. Hochschule Emden/Leer

37. Hochschule Esslingen

38. Hochschule Fulda - University of Applied Sciences

39. Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule

40. Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

41. Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

42. Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

43. Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

44. Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg - University of Applied Sciences

45. Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

46. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

47. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof

48. Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

49. Hochschule für angewandte Wissenschaften München

50. Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

51. Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm

52. Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

53. Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

54. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

55. Hochschule für Technik Stuttgart

56. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

57. Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

58. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

59. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

60. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg

61. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

62. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

63. Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit

64. Hochschule Hamm-Lippstadt

65. Hochschule Hannover

66. Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

67. Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik

68. Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences)

69. Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft

70. Hochschule Koblenz

71. Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

72. Hochschule Landshut - - - Hochschule für angewandte Wissenschaften

73. Hochschule Ludwigshafen am Rhein

74. Hochschule Magdeburg-Stendal

75. Hochschule Mainz

76. Hochschule Mannheim

77. Hochschule Merseburg

78. Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences

79. Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences

80. Hochschule Niederrhein

81. Hochschule Nordhausen

82. Hochschule Osnabrück

83. Hochschule Ostwestfalen-Lippe

84. Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht

85. Hochschule Ravensburg-Weingarten

86. Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design

87. Hochschule RheinMain, RheinMain University of Applied Sciences Wiesbaden, Rüsselsheim

88. Hochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences

89. Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences

90. Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences

91. Hochschule Ulm Technik, Informatik und Medien

92. Hochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design

93. Hochschule Worms, University of Applied Sciences

94. Hochschule Zittau/Görlitz

95. Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

96. Leuphana Universität Lüneburg

97. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

98. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

99. Pädagogische Hochschule Freiburg

100. Pädagogische Hochschule Heidelberg

101. Pädagogische Hochschule Karlsruhe

102. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

103. Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmund

104. Pädagogische Hochschule Weingarten

105. Technische Hochschule Deggendorf

106. Technische Hochschule Ingolstadt

107. Technische Hochschule Köln (Fachhochschule Köln نام قدیم)

108. Technische Hochschule Mittelhessen - THM

109. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

110. Technische Hochschule Wildau (FH)

111. Technische Universität Clausthal

112. Universität Augsburg

113. Universität der Bundeswehr München

114. Universität Erfurt

115. Universität Hildesheim

116. Universität Kassel

117. Universität Koblenz.Landau

118. Universität Osnabruck

119. Universität Trier

120. Universität zu Lübeck

121. Universität Bamberg

122. Westsächsische Hochschule Zwickau

دانشگاه ها و مدارس عالی هنری آلمان (صرفاً در رشته های هنری و تا سطح کارشناسی ارشد)

123. Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

124. Fachhochschule Ottersberg

125. Filmuniversitat Babelsberg Konrad Wolf

126. Freie Akademie für Schauspiel und Gestaltung

127. Freie Kunst Akademie

128. Hochschule der bildenden Künste Essen

129. Hochschule der Bildenden Künste Saar

130. Hochschule für Bildende Künste Dresden

131. Hochschule für Music Saar تا مقطع دکتری و با شرط آنالیز کیفی Musikpädagogik صرفاً در رشته

132. Kunstakademie Münster

133. Kunsthochschule Berlin-Weißensee

134. Muthesius Kunsthochschule

135. Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

دانشگاه های خصوصی معتبر صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

136. EBS Universität für Wirtschaft und Recht

137. ESMT European School of Management and Technology

138. Frankfurt School of Finance & Management

139. SRH Hochschule Berlin

140. SRH Hochschule Heidelberg

141. Steinbeis University Berlin

منبع: ایزی اپلای
انتشار: 16 دی 1400 بروزرسانی: 16 دی 1400 گردآورنده: 10az10.ir شناسه مطلب: 2025

به "تور ارزان آلمان: مورد تایید وزارت علوم در آلمان سپتامبر 2021 تماس با ما لینک ها مهم خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور ارزان آلمان: مورد تایید وزارت علوم در آلمان سپتامبر 2021 تماس با ما لینک ها مهم خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید